×

Rólunk

Gyülekezetünk története 1893-ra nyúlik vissza, amikor egy házi bibliatanulmányozó csoport alakult. A felismert bibliai igazságok, és Isten Szentlelkének munkája nyomán személyes döntést hoztak Jézus Krisztus mellett. Ezt a döntésüket 1893. április 11-én bemerítésükkel is megpecsételték a Pécsi gyülekezetben Mayer Henrik által. Ez a 10 fő, akik nyilvánosan vállalták Krisztust, visszatérve Bonyhádra még nagyobb lelkesedéssel folytatták a bibliatanulmányozást, amit Isten újabb megtérőkkel áldott meg. Még ebben az évben 3 bemerítés volt: május 18-án, Bonyhádon 10 fő, szeptember 15-én 6 fő Pécsen, november 8-án 6 fő Bonyhádon tettek vallomást hitükről.

A gyülekezet dinamikusan fejlődött annak ellenére, hogy sok zaklatásnak volt kitéve a városban, amiről az akkori sajtó is hírt adott. Az évenként megtérő lelkek száma egyre nőtt, így a statisztikai adatok szerint 1940-ben a gyülekezet létszáma meghaladta a 150 tagot. A Bonyhádi gyülekezet missziós központtá is lett, hiszen több alkalommal tartottak különböző konferenciákat és ének-zene ünnepélyeket. Következett a gyülekezet életében egy nap - 1946 június 2. - ezen a napon a gyülekezet több mint 90 %-át kitelepítették Németországba.

A kitelepített testvérek szinte a világ minden tájára kerültek, legtöbben azonban egy németországi lelkipásztor segítségével Meerholzban telepedtek le. Itt egy gyülekezetet is alapítottak, amelyik az ottani megtérőkkel is szaporodott. Az itthon maradt maroknyi „nép” nem veszítette el hitét, mert tudta és hitte, hogy Isten nem hagyja el a benne bízókat. Ebben a nehéz időszakban nagy felelősséggel vette a vállára id. Solymár Imre testvér a gyülekezet gondozását,- aki akkor még fiatal volt- és 40 éven át 1986-ban bekövetkezett haláláig volt fáradhatatlan vezetője a gyülekezetnek. A kialakult helyzet indította el Solymár testvért történelmi adatok gyűjtésére, amelyben nem csak a Bonyhádi gyülekezet történetét írta meg, hanem a környékbeli gyülekezetekét is összegyűjtötte. Ez a röviden összefoglalt történet is az ő beszámolója alapján készült.

Jelenleg a gyülekezetünknek 13 tagja van, de hálásak vagyunk Istennek, hogy nem hagyott el bennünket és mi sem Őt. Nehezen vettük tudomásul, hogy gyermekeink, akik a gyülekezetben nőttek fel, és tértek meg /családalapításuk végett, és hisszük, hogy Isten vezetésével/ más városokba költöztek. Hálásak vagyunk azért, hogy az ottani gyülekezetekbe beépülve végzik szolgálataikat egy-két kivétellel. Továbbra is szeretnénk hűségesek, lenni a ránk bízott szolgálatban, és Istenre figyelve, neki engedelmeskedve járni a nekünk adott úton.

Galéria

Feikné-Nagy Adrienn bemerítése
Hálaadó ünnepély a Csengődi Baptista Gyülekezettel

Alkalmak

2018
Május
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
28 29 30 31 1 2
3Istentisztelet: 1000
4 5 6 7 8 9
10Istentisztelet: 1000
11 12 13 14 15 16
17Istentisztelet: 1000
18 19 20 21 22 23
24Istentisztelet: 1000
25 26 27 28 29 30 1

Mai Igevissza: olvasnivalók
Június 20.

Az Úr a mi kísérőnk
"Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert Te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem"
(Zsolt 23,4)
Milyen bizalmat adnak ezek a szavak a halálos ágyon! Milyen sokan mondogatták hálás örömmel utolsó órájukban!

De ez a vers szól azokhoz is, akik életük teljében erős félelmekkel küzdenek. Egyesek - miként Pál - naponta el kell temessék búskomorságra hajlamos kedélyüket. Bunyan szerint a Halál Árnyékának völgyén sokkal korábban kell átmennünk, mint hogy a mennyei dombok tövében kanyargó folyóhoz megérkeznénk. Jó néhányan már többször is átmentünk a "halál árnyékának" sötét és félelmetes szorosán, és tanúságot tehetünk, hogy csak az Úr kegyelmével tudtunk megállni a sötét gondolatok, félelmek és levertség között. Az Úr ereje támogatott és tartott meg, amikor a gonosz rettentgetett, és szellemünk már-már teljesen megkeseredett. Teljesen lesújtva és szorongattatva éreztük magunkat, de megtartattunk, mert tudtuk, hogy jelen van a Nagy Pásztor, és bíztunk abban, hogy botjával elhárítja az ellenség halálos csapását.

Ha jelenünket elhomályosítják a szomorúság baljós szárnyai, dicsőítsük Istent a belé vetett csöndes bizalommal!

Kiadó és jogok...

 

főoldal | rólunk | alkalmak | olvasnivaló | fiatalok | linkek | eseménytár
Biblia | igehirdetések | képeslapküldés | igeküldés | hírek-újdonságok


Ajánlja oldalunkat!   - - -   Írja meg véleményét!

Copyright © 2005. Minden jog fenntartva.

Igék a Mindennapra

 • "Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít"

  Fil. 4:13
 • "És monda: Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekeszed, ami kedves az ő szemei előtt és figyelmezel az ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, amelyeket Égyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód."

  2Móz 15:26
 • "Bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket"

  Márk 11:25
 • "Ha hálátlan valaki, az az ő hibája, ám ha nem adok, az az enyém."

  Seneca
 • "Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből."

  5Móz. 6:5
 • "Isten csupán egy imányi távolságra van tőlünk."

  Charles Swindoll
 • "Isten ígéretei olyanok, mint a csillagok, minél sötétebb az éjjel, annál fényesebben ragyognak."

  David Nicholas
 • "Isten nem ígért nekünk könnyű utazást, de megígérte, hogy biztonságban utazhatunk."

  William C. Miller
 • "Bár érzelmeink jönnek-mennek, Isten szeretete irántunk változatlan marad."

  C. S. Lewis
 • "Az emberek a tetteinket mérlegelik, Isten viszont a szándékainkat."

  Kempis Tamás

Elérhetőségek

Cím:
    7150 Bonyhád Dr. Hegedűs Ádám u. 13
E-mail cím:
    bonyhadigyulekezet@gmail.com
Telefonszám:
    Ladányi Árpád: 06/20/886-2354
Facebook:
    Ide kattintva meglátogathattja az oldalt