×

Rólunk

Gyülekezetünk története 1893-ra nyúlik vissza, amikor egy házi bibliatanulmányozó csoport alakult. A felismert bibliai igazságok, és Isten Szentlelkének munkája nyomán személyes döntést hoztak Jézus Krisztus mellett. Ezt a döntésüket 1893. április 11-én bemerítésükkel is megpecsételték a Pécsi gyülekezetben Mayer Henrik által. Ez a 10 fő, akik nyilvánosan vállalták Krisztust, visszatérve Bonyhádra még nagyobb lelkesedéssel folytatták a bibliatanulmányozást, amit Isten újabb megtérőkkel áldott meg. Még ebben az évben 3 bemerítés volt: május 18-án, Bonyhádon 10 fő, szeptember 15-én 6 fő Pécsen, november 8-án 6 fő Bonyhádon tettek vallomást hitükről.

A gyülekezet dinamikusan fejlődött annak ellenére, hogy sok zaklatásnak volt kitéve a városban, amiről az akkori sajtó is hírt adott. Az évenként megtérő lelkek száma egyre nőtt, így a statisztikai adatok szerint 1940-ben a gyülekezet létszáma meghaladta a 150 tagot. A Bonyhádi gyülekezet missziós központtá is lett, hiszen több alkalommal tartottak különböző konferenciákat és ének-zene ünnepélyeket. Következett a gyülekezet életében egy nap - 1946 június 2. - ezen a napon a gyülekezet több mint 90 %-át kitelepítették Németországba.

A kitelepített testvérek szinte a világ minden tájára kerültek, legtöbben azonban egy németországi lelkipásztor segítségével Meerholzban telepedtek le. Itt egy gyülekezetet is alapítottak, amelyik az ottani megtérőkkel is szaporodott. Az itthon maradt maroknyi „nép” nem veszítette el hitét, mert tudta és hitte, hogy Isten nem hagyja el a benne bízókat. Ebben a nehéz időszakban nagy felelősséggel vette a vállára id. Solymár Imre testvér a gyülekezet gondozását,- aki akkor még fiatal volt- és 40 éven át 1986-ban bekövetkezett haláláig volt fáradhatatlan vezetője a gyülekezetnek. A kialakult helyzet indította el Solymár testvért történelmi adatok gyűjtésére, amelyben nem csak a Bonyhádi gyülekezet történetét írta meg, hanem a környékbeli gyülekezetekét is összegyűjtötte. Ez a röviden összefoglalt történet is az ő beszámolója alapján készült.

Jelenleg a gyülekezetünknek 13 tagja van, de hálásak vagyunk Istennek, hogy nem hagyott el bennünket és mi sem Őt. Nehezen vettük tudomásul, hogy gyermekeink, akik a gyülekezetben nőttek fel, és tértek meg /családalapításuk végett, és hisszük, hogy Isten vezetésével/ más városokba költöztek. Hálásak vagyunk azért, hogy az ottani gyülekezetekbe beépülve végzik szolgálataikat egy-két kivétellel. Továbbra is szeretnénk hűségesek, lenni a ránk bízott szolgálatban, és Istenre figyelve, neki engedelmeskedve járni a nekünk adott úton.

Galéria

Feikné-Nagy Adrienn bemerítése
Hálaadó ünnepély a Csengődi Baptista Gyülekezettel

Alkalmak

2018
Február
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
29 30 31 1 2 3
4Istentisztelet: 1000
5 6 7 8 9 10
14Istentisztelet: 1000
12 13
14Bibliaóra: 1800
15 16 17
21Istentisztelet: 1000
19 20 21 22 23 24
28Istentisztelet: 1000
26 27
28Bibliaóra: 1800
1 2 3 4

Mai Igevissza: olvasnivalók
Február 22.

A múltban történt szabadulás hitet támaszt
"Ezután azt mondta Dávid: az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is"
(1Sám 17,37)
Ha pusztán a szavakat nézzük, ez nem ígéret, de értelmét tekintve mégis az, hiszen Dávid itt olyan kijelentést tett, amit az Úr szentesített, amikor valóra váltotta. Korábbi szabadulásai alapján Dávid számított arra, hogy az új veszedelemben is segítséget fog kapni az Úrtól. Jézus Krisztusban minden ígéret igaz és ámen lett Isten dicsőségére, ezért számíthatunk arra, hogy amit az Úr korábban megtett hívő népével, azt megismétli velünk is.

Emlékezz hát az Úr szeretetének korábbi bizonyítékaira. Nem remélhetted, hogy szabadulsz saját erődből, de az Úr megszabadított. Miért ne szabadítana meg újra? Bizonyos lehetsz benne, hogy megteszi. Ahogyan Dávid kiment az ellenség elé, úgy mehetünk mi is. Az Úr velünk volt, velünk van, és azt is mondta: "Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged" (Zsid 13,5). Miért remegünk hát? Ami a múltban történt, csak álom lett volna? Gondolj a megölt oroszlánra és medvére! Kicsoda a filiszteus? Az igaz, hogy nem teljesen azonos a múltbeli ellenségekkel, mert se nem medve, se nem oroszlán, de Isten viszont ugyanaz, és most éppúgy az Ő dicsőségéről van szó, mint a múltban. Nem azért mentett meg a vadállatok karmai közül, hogy engedje, hogy egy óriás megöljön minket. Ezért bátorodjék fel a szívünk!

Kiadó és jogok...

 

főoldal | rólunk | alkalmak | olvasnivaló | fiatalok | linkek | eseménytár
Biblia | igehirdetések | képeslapküldés | igeküldés | hírek-újdonságok


Ajánlja oldalunkat!   - - -   Írja meg véleményét!

Copyright © 2005. Minden jog fenntartva.

Igék a Mindennapra

 • "Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít"

  Fil. 4:13
 • "És monda: Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekeszed, ami kedves az ő szemei előtt és figyelmezel az ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, amelyeket Égyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód."

  2Móz 15:26
 • "Bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket"

  Márk 11:25
 • "Ha hálátlan valaki, az az ő hibája, ám ha nem adok, az az enyém."

  Seneca
 • "Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből."

  5Móz. 6:5
 • "Isten csupán egy imányi távolságra van tőlünk."

  Charles Swindoll
 • "Isten ígéretei olyanok, mint a csillagok, minél sötétebb az éjjel, annál fényesebben ragyognak."

  David Nicholas
 • "Isten nem ígért nekünk könnyű utazást, de megígérte, hogy biztonságban utazhatunk."

  William C. Miller
 • "Bár érzelmeink jönnek-mennek, Isten szeretete irántunk változatlan marad."

  C. S. Lewis
 • "Az emberek a tetteinket mérlegelik, Isten viszont a szándékainkat."

  Kempis Tamás

Elérhetőségek

Cím:
    7150 Bonyhád Dr. Hegedűs Ádám u. 13
E-mail cím:
    bonyhadigyulekezet@gmail.com
Telefonszám:
    Fóris Tibor: 06/20/886-1250
Facebook:
    Ide kattintva meglátogathattja az oldalt