×

Rólunk

Gyülekezetünk története 1893-ra nyúlik vissza, amikor egy házi bibliatanulmányozó csoport alakult. A felismert bibliai igazságok, és Isten Szentlelkének munkája nyomán személyes döntést hoztak Jézus Krisztus mellett. Ezt a döntésüket 1893. április 11-én bemerítésükkel is megpecsételték a Pécsi gyülekezetben Mayer Henrik által. Ez a 10 fő, akik nyilvánosan vállalták Krisztust, visszatérve Bonyhádra még nagyobb lelkesedéssel folytatták a bibliatanulmányozást, amit Isten újabb megtérőkkel áldott meg. Még ebben az évben 3 bemerítés volt: május 18-án, Bonyhádon 10 fő, szeptember 15-én 6 fő Pécsen, november 8-án 6 fő Bonyhádon tettek vallomást hitükről.

A gyülekezet dinamikusan fejlődött annak ellenére, hogy sok zaklatásnak volt kitéve a városban, amiről az akkori sajtó is hírt adott. Az évenként megtérő lelkek száma egyre nőtt, így a statisztikai adatok szerint 1940-ben a gyülekezet létszáma meghaladta a 150 tagot. A Bonyhádi gyülekezet missziós központtá is lett, hiszen több alkalommal tartottak különböző konferenciákat és ének-zene ünnepélyeket. Következett a gyülekezet életében egy nap - 1946 június 2. - ezen a napon a gyülekezet több mint 90 %-át kitelepítették Németországba.

A kitelepített testvérek szinte a világ minden tájára kerültek, legtöbben azonban egy németországi lelkipásztor segítségével Meerholzban telepedtek le. Itt egy gyülekezetet is alapítottak, amelyik az ottani megtérőkkel is szaporodott. Az itthon maradt maroknyi „nép” nem veszítette el hitét, mert tudta és hitte, hogy Isten nem hagyja el a benne bízókat. Ebben a nehéz időszakban nagy felelősséggel vette a vállára id. Solymár Imre testvér a gyülekezet gondozását,- aki akkor még fiatal volt- és 40 éven át 1986-ban bekövetkezett haláláig volt fáradhatatlan vezetője a gyülekezetnek. A kialakult helyzet indította el Solymár testvért történelmi adatok gyűjtésére, amelyben nem csak a Bonyhádi gyülekezet történetét írta meg, hanem a környékbeli gyülekezetekét is összegyűjtötte. Ez a röviden összefoglalt történet is az ő beszámolója alapján készült.

Jelenleg a gyülekezetünknek 13 tagja van, de hálásak vagyunk Istennek, hogy nem hagyott el bennünket és mi sem Őt. Nehezen vettük tudomásul, hogy gyermekeink, akik a gyülekezetben nőttek fel, és tértek meg /családalapításuk végett, és hisszük, hogy Isten vezetésével/ más városokba költöztek. Hálásak vagyunk azért, hogy az ottani gyülekezetekbe beépülve végzik szolgálataikat egy-két kivétellel. Továbbra is szeretnénk hűségesek, lenni a ránk bízott szolgálatban, és Istenre figyelve, neki engedelmeskedve járni a nekünk adott úton.

Galéria

Feikné-Nagy Adrienn bemerítése
Hálaadó ünnepély a Csengődi Baptista Gyülekezettel

Alkalmak

2018
Március
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
26 27 28 1 2 3
4Istentisztelet: 1000
5 6 7 8 9 10
11Istentisztelet: 1000
12 13
14Bibliaóra: 1800
15 16 17
21Istentisztelet: 1000
19 20 21 22 23 24
25Istentisztelet: 1000
26 27 28 29
30Nagypénteki Istentisztelet: 1800
31
1Istentisztelet: 1030

Mai Igevissza: olvasnivalók
Április 19.

Gyakorlott kutató
"Mert így szól az én Uram, az Úr: Majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat"
(Ez 34,11)
Ezt először akkor teszi meg, amikor választottai még tévelygő juhok, akik nem ismerik sem a Pásztort, sem a karámot. Milyen csodálatosan meg tudja találni az Úr választottait! Jézus Krisztus a hatalmas Pásztor, aki megkeres és megment. Bár sokan azok közül, akiket az Atya neki adott, szinte a pokol kapujáig tévelyednek el, az Úr megtalálja és kegyelmesen magához vonja őket. Minket is megkeresett: legyünk hát jó reménységben azok felől, akikért imádkozunk, mert őket is meg fogja találni.

Azokat is keresi az Úr, akik már a nyájhoz tartoznak, de eltévelyedtek az igazság és szentség mezejéről (útjáról). Talán súlyosan tévelyegnek, bűnbe keveredtek vagy megkeményedtek. Az Úr azonban, aki az Atya előtt felelős értük, mégsem engedi őket olyan messze távolodni, hogy elvesszenek. Gondviselése és kegyelme követi őket az idegenbe, a szegénységbe, a szellemi sötétségbe és a kétségbeesés mélységeibe is. Egyet sem veszít el azok közül, akiket az Atya neki adott. Az Úr Jézus számára szent elkötelezettség, hogy megmentse az egész nyájat, annak minden tagját kivétel nélkül. Milyen drága ígéret ez számomra, ha most éppen így kell kiáltanom: "Bolyongok, mint az eltévedt juh" (,Zsolt 119,176).

Kiadó és jogok...

 

főoldal | rólunk | alkalmak | olvasnivaló | fiatalok | linkek | eseménytár
Biblia | igehirdetések | képeslapküldés | igeküldés | hírek-újdonságok


Ajánlja oldalunkat!   - - -   Írja meg véleményét!

Copyright © 2005. Minden jog fenntartva.

Igék a Mindennapra

 • "Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít"

  Fil. 4:13
 • "És monda: Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekeszed, ami kedves az ő szemei előtt és figyelmezel az ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, amelyeket Égyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód."

  2Móz 15:26
 • "Bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket"

  Márk 11:25
 • "Ha hálátlan valaki, az az ő hibája, ám ha nem adok, az az enyém."

  Seneca
 • "Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből."

  5Móz. 6:5
 • "Isten csupán egy imányi távolságra van tőlünk."

  Charles Swindoll
 • "Isten ígéretei olyanok, mint a csillagok, minél sötétebb az éjjel, annál fényesebben ragyognak."

  David Nicholas
 • "Isten nem ígért nekünk könnyű utazást, de megígérte, hogy biztonságban utazhatunk."

  William C. Miller
 • "Bár érzelmeink jönnek-mennek, Isten szeretete irántunk változatlan marad."

  C. S. Lewis
 • "Az emberek a tetteinket mérlegelik, Isten viszont a szándékainkat."

  Kempis Tamás

Elérhetőségek

Cím:
    7150 Bonyhád Dr. Hegedűs Ádám u. 13
E-mail cím:
    bonyhadigyulekezet@gmail.com
Telefonszám:
    Fóris Tibor: 06/20/886-1250
Facebook:
    Ide kattintva meglátogathattja az oldalt