×

Rólunk

Gyülekezetünk története 1893-ra nyúlik vissza, amikor egy házi bibliatanulmányozó csoport alakult. A felismert bibliai igazságok, és Isten Szentlelkének munkája nyomán személyes döntést hoztak Jézus Krisztus mellett. Ezt a döntésüket 1893. április 11-én bemerítésükkel is megpecsételték a Pécsi gyülekezetben Mayer Henrik által. Ez a 10 fő, akik nyilvánosan vállalták Krisztust, visszatérve Bonyhádra még nagyobb lelkesedéssel folytatták a bibliatanulmányozást, amit Isten újabb megtérőkkel áldott meg. Még ebben az évben 3 bemerítés volt: május 18-án, Bonyhádon 10 fő, szeptember 15-én 6 fő Pécsen, november 8-án 6 fő Bonyhádon tettek vallomást hitükről.

A gyülekezet dinamikusan fejlődött annak ellenére, hogy sok zaklatásnak volt kitéve a városban, amiről az akkori sajtó is hírt adott. Az évenként megtérő lelkek száma egyre nőtt, így a statisztikai adatok szerint 1940-ben a gyülekezet létszáma meghaladta a 150 tagot. A Bonyhádi gyülekezet missziós központtá is lett, hiszen több alkalommal tartottak különböző konferenciákat és ének-zene ünnepélyeket. Következett a gyülekezet életében egy nap - 1946 június 2. - ezen a napon a gyülekezet több mint 90 %-át kitelepítették Németországba.

A kitelepített testvérek szinte a világ minden tájára kerültek, legtöbben azonban egy németországi lelkipásztor segítségével Meerholzban telepedtek le. Itt egy gyülekezetet is alapítottak, amelyik az ottani megtérőkkel is szaporodott. Az itthon maradt maroknyi „nép” nem veszítette el hitét, mert tudta és hitte, hogy Isten nem hagyja el a benne bízókat. Ebben a nehéz időszakban nagy felelősséggel vette a vállára id. Solymár Imre testvér a gyülekezet gondozását,- aki akkor még fiatal volt- és 40 éven át 1986-ban bekövetkezett haláláig volt fáradhatatlan vezetője a gyülekezetnek. A kialakult helyzet indította el Solymár testvért történelmi adatok gyűjtésére, amelyben nem csak a Bonyhádi gyülekezet történetét írta meg, hanem a környékbeli gyülekezetekét is összegyűjtötte. Ez a röviden összefoglalt történet is az ő beszámolója alapján készült.

Jelenleg a gyülekezetünknek 13 tagja van, de hálásak vagyunk Istennek, hogy nem hagyott el bennünket és mi sem Őt. Nehezen vettük tudomásul, hogy gyermekeink, akik a gyülekezetben nőttek fel, és tértek meg /családalapításuk végett, és hisszük, hogy Isten vezetésével/ más városokba költöztek. Hálásak vagyunk azért, hogy az ottani gyülekezetekbe beépülve végzik szolgálataikat egy-két kivétellel. Továbbra is szeretnénk hűségesek, lenni a ránk bízott szolgálatban, és Istenre figyelve, neki engedelmeskedve járni a nekünk adott úton.

Alkalmak

2017
Szeptember
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
28 29 30 31 1 2
3Istentisztelet: 1000
4 5
6Bibliaóra: 1800
7 8 9
10Istentisztelet: 1000
11 12
13Bibliaóra: 1800
14 15 16
17Istentisztelet: 1000
18 19
20Bibliaóra: 1800
21 22 23
24Istentisztelet: 1000
25 26
27Bibliaóra: 1800
28 29 30 1

Mai Igevissza: olvasnivalók
Szeptember 25.

Isten elfogadta az áldozatot
"Ha az Úrnak úgy tetszett volna, hogy megöljön bennünket, nem fogadott volna el a kezünkből égőáldozatot és ételáldozatot, nem láthattuk volna mindezt, és nem hallhattunk volna most ilyent"
(Bír 13,23)
Isten tetteit valóban ennyire jól kell értenünk és értelmeznünk. Itt a látható történésekből egy asszony helyesen következtetett Isten szándékára. Nem valószínű, hogy az Úr azt jelentette volna ki Mánóahnak és feleségének, hogy fiuk fog születni, ha meg akarta volna ölni őket. Az asszony helyesen érvelt, és érveléséből mi is tanulhatunk.

Mennyei Atyánk elfogadta a golgotai nagy áldozatot és kijelentette, hogy az kedves a számára. Hogyan akarhatna hát most megölni minket? Mire való lett volna az engesztelő áldozat, ha a bűnösnek mégis meg kell halnia? Nem kell meghalnia! Jézus Krisztus áldozatát elfogadta az Atya, és ezzel minden félelmünknek vége kell legyen.

Az Úr megmutatta nekünk, hogy kiválasztott és elfogadott bennünket, közösségünk lehet Krisztussal, szeretett Fiával, akivel eljegyzett bennünket: hogyan is pusztíthatna el mindezek után? Ígéretei annyira telve vannak áldással, hogy azokból bizton következtethetjük, hogy az örök életre meg fog tartani minket. Ha elvetne bennünket, hogyan teljesíthetné be a velünk kötött örök szövetséget? Mindaz, ami a múltban történt, biztosíték számunkra Isten hűségéről, a jövő pedig igazolni fogja, hogy ez így van. Nem fogunk meghalni, hanem örökké élni, mert megismertük Krisztust, és megláttuk a Szent Szellem világosságánál benne az Atyát. Mivel ebben az életadó felismerésben részünk lehetett, részünk van az örök életben is.

Kiadó és jogok...

 

főoldal | rólunk | alkalmak | olvasnivaló | fiatalok | linkek | eseménytár
Biblia | igehirdetések | képeslapküldés | igeküldés | hírek-újdonságok


Ajánlja oldalunkat!   - - -   Írja meg véleményét!

Copyright © 2005. Minden jog fenntartva.

Igék a Mindennapra

 • "Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít"

  Fil. 4:13
 • "És monda: Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekeszed, ami kedves az ő szemei előtt és figyelmezel az ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, amelyeket Égyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód."

  2Móz 15:26
 • "Mondván: Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk. Monda pedig nékik: Ha mondom néktek, nem hiszitek: De ha kérdezlek is, nem feleltek nékem, sem el nem bocsátotok."

  Luk. 22:67-68
 • "Ha hálátlan valaki, az az ő hibája, ám ha nem adok, az az enyém."

  Seneca
 • "Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből."

  5Móz. 6:5
 • "Isten csupán egy imányi távolságra van tőlünk."

  Charles Swindoll
 • "Isten ígéretei olyanok, mint a csillagok, minél sötétebb az éjjel, annál fényesebben ragyognak."

  David Nicholas
 • "Isten nem ígért nekünk könnyű utazást, de megígérte, hogy biztonságban utazhatunk."

  William C. Miller
 • "Bár érzelmeink jönnek-mennek, Isten szeretete irántunk változatlan marad."

  C. S. Lewis
 • "Az emberek a tetteinket mérlegelik, Isten viszont a szándékainkat."

  Kempis Tamás

Elérhetőségek

Cím:
    7150 Bonyhád Dr. Hegedűs Ádám u. 13
E-mail cím:
    bonyhadigyulekezet@gmail.com
Telefonszám:
    Fóris Tibor: 06/20/886-1250

website counter