Asztali imádság

Vendégségben jártunk egy hölgynél. Úgy tizéves lehettem.  Csemegét tett elém az asztalra, majd nemsokára azt mondta: „Milyen álmos szegényke, itt az asztalnál szunditott el!” Pedig én csak imádkozásra hajtottam le a fejemet, mielőtt hozzáláttam volna a csemegéhez.  A hölgynek viszont eszébe sem jutott, hogy ilyesmit teszek. Ebből fiatalon megtanultam, hogy nem minden családban szokás az asztali imádság.

De miért imádkozzunk étkezés előtt? 

Mert az asztali imádságnak bibliai alapja van.  Köztudomású, hogy úgy az Ó, mint az újszövetségi hivők rendszeresen gyakorolták.  Azaz, követendő példát mutattak.  Sőt Jézus is tette (1 Sámuel 9:13,  Máté 14:19,  Cselekedetek 27:35).

Ezenkivül az asztali imádságnak étel-szentelő hatása is van.  Amiatt is jó, ha gyakoroljuk.  Istent kérjük, és Ő megszenteli a táplálékot számunkra, amint olvassuk:  „hogy hálaadással fogyasszák a hivők... mert megszentelődik az Isten Igéje és a könyörgés által. (1 Timotheus 4:3-5). Az étel-szentelés sokmindent jelenthet.  Például azt, hogy ha véletlenül romlott ételt eszünk, Isten megóvhat bennünket a gyomormérgezéstől; vagy úgy megáldja az egyszerű ételt, hogy minden cseppje tápláló erővé válik számunkra;  esetlen gyenge gyomrot emésztőképessé tesz; vagy fáradtságból és gyengeségből frissit fel bennünket.. 

Végül azért is imádkozzunk étkezés ekőtt, mert egészséges.  Az orvosok javasolják, hogy evés előtt csillapodjunk le; lassan, nyugodtan együnk; s evés közben lehetőleg csak kellemes témákról beszélgessünk.  Az imádság erre is jó!  Csillapit, nyugtat, békés hangulatot teremt...Ezek után már csak az a kérdés:  Mit foglaljon magába az asztali imádság, s ki mondja el? 

Az Úr Jézustól, a bibliai szentektől, meg az emlitett bibliaversből tanulhatunk.  (1 Timotheus 4:3-4.) Először is hálás szivvel köszönjük meg, a táplálékot és az étvágyat.  Aztán kérjük Istent, hogy áldja meg testünk számára az eledelt illetve erősitsen meg általa az ő szolgálatára.  

Viszont, hogy ki mondja el, az már családi szokásokon múlhat.  Lehet, hogy a családfő imádkozik saját szavaival mindannyiuk nevében. Vagy ha vendég van esetleg őt kérik meg.  Vagy, ahol több gyermek űl az asztalnál, felváltva ők imádkozhatnak. Bármilyen megoldás jó. Csak az a lényeg, hogy imádkozzanak. 

 ***

„Milyen álmos szegényke” – mondta ismerősöm, mikor gyerekként imára hajtottam fejem mielőtt csemegéit elfogyasztottam volna.  Szegény nem tudta, hogy imádkozom, mert őt senki sem tanitotta az étkezés előtti imára.  Sajnálatra méltó az ilyen ember helyzete!  Ezért minél korábban tanítsuk meg gyermekeinket imádkozni az asztalnál!

 Mátrainé Fülöp Irma